İnanca göre M.Ö 6. Yüzyılda dünyaya gelen Çinli filozof  Lao-Tzu  tarafından kurulan Taoizm “ Üstün varlığa) nasıl ulaşacağını öğretir.Taoizm , bu üstün varlığın adıdır.Ona ulaşmak için Tevazu , Sevgi ve Doğruluk gerekir. Lao-Tzu ,bir tek üstün varlık bulunduğuna inandığı halde, daha sonraları  dine birçok ilah katmıştır.Tao dininde de ayrı görüşler bulunur .Kuzey Çin Taoizm ine göre , önemli olan insan hayatıdır. Güney Çin Taoizm ine gör ise önemli olan insanın tabiatıdır. Bir başka görüşde  bütün dinlerin ilahlarına tapmak , insanlarda yardım hissini ve manevi kültürü geliştirir. Sadelik ,sabır, hoşnutluk ve ahenk önerdiği için özellikle M.S. 618 -906 yılları arasında Tang Hanedanı tarafından terk edilmesi üzerine yarı aydın kişilerin dini haline gelmiştir.Taoizm felsefe olarak tabiata dayandığı için bu şekli ile kurallara ve teşkilatlanmaya karşıdır . Bu felsefe Budizm tarafından etkilenmişse de , Çin’de hala yaşam ve kültür üzerinde büyük bir rol oynar.Bu din , Rahip ve Tapınak yönünden Budizm ‘i taklit eder.