Öğreti veya ilahların yolu anlamına gelen şinto dini,Asya kıtasından adalara yayılan Budizm ile Japonların dinini ayırt etmek için M.S. 6. Yüzyılda kuruldu.Şinto ilk etapta kendini tabiata tapmakla gösterir.Ayinleri karmaşık değil,sadedir.İlahları memnun etmek yolu ile insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesine çalışır.Temizlik ve doğruluk esastır.Şinto dininde tapınaklar,milli kahramanlar adına yapılır.Orman,Dağ Tanrısı içinde tapınakları vardır.Şinto 13 mezhebe ayrılmıştır ve bunların birbirleriyle  gerek inanç,gerek ayin bakımından ortak yanları bulunmaz.Şintoizm dininin esasları Konfiçyus felsefesi ,Budizm ve Taoizm tarafından çok etkilenmiştir.19. Yüzyılda bu etkileri gidermek için özel bir hükümet dairesi kurulmuş ve 1871 ‘de de Şinto Japonya’nın resmi dini olarak kabul edilmiştir.Fakat 2. dünya savaşından sonra bundan vazgeçilmiştir.