• Peygamberler
  • Kabe
  • Kurân’ı Kerîm
  • Eshâb-ı Kirâm
  • Alimler
  •              İslamiyet;ikinci büyük  din durumundadır ve Allah’ın birliğine hiçbir taviziye vermeyecek şekilde bağlıdır.Esasları Allah tarafından Hazreti Muammed aracılığı ile insanlara bildirildiAlllah’ın emirleri Kur’an’da  toplanmıştır.Hazreti Muhammed’e ilk vahiy Cebeli Nur’daki Hira Mağarası’nda geldi.İki yıl sonra insanları Müslümanlığa çağırmasını emreden ve yeni bir dinin esaslarını bildiren Kur’an ayetleri vahiy edilmeye başladı.Hazreti Muammed önce yakınlarını,sonra Mekke’lileri Allah’ın birliğine ve kendisini O’nun peygamberi olduğuna inanmaya çağırdı.Putlara tapan Mekke ileri gelenleri Allah’ın birliğine karşı çıktılar. Hazreti Muhammed ,Medine’ye hicret etti ve oradan Müslümanlığı daha hızla yaydı ve Mekke’yi feth ederek putperesliğe son verdi,bütün Arabistan Müslüman oldu. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanlık başka ülkere de yayıldı ve Müslümanlar büyük devletler kurdular. Emeviler,Abbasiler,Endülüs Emevileri,Memluklar,Osmanlı İmp. bu büyük devletler arasındadır.Müslümanlar;İslam’ın Allah’ın insanlara gönderdiği son din olduğuna inanırlar.Fakat Musevilik ,Hiristiyanlık gibi daha önceki dinleride kutsal sayarlar.Müslümanlık da, Hiristiyanlık gibi iç anlaşmazlıklardan ötürü bölünmekten kurtulamamıştır. Bu bölünmeden iki büyük kol oluşmutur:Sünniler ve Şiiler.Sayıları 40 milyon kadar olan Şiiler ,daha  çok İran’da bulunurlar. Müslümanlık dünyası ,çok değişik ırklar ve  uluslardan oluşmuş bulunmakla beraber Allah’ın birliğine sarsılmaz inanç , kelime-i şahadet ,5 vakit namaz ,oruç ,zekat,hac kurallarının değişmezliği,bütün Müslümanları bir aile gibi yapar.