M.Ö. 551-479 yılları arasında yaşamış olan Konfiçyus kendi adını taşıyan felsefesinin tek kurucusu değildir. Ju adı verilen bir grubun üyelerinden biridir.Konfiçyus,Kung Fu-tzo veya Üstad Kung’un Latince şeklidir.Üstad Kung’un ,Lu vilayetinde defterdar idi.Çin tarihinde halkın her kademesine altı sanatı öğreten kişidir:Törenler,müzik,okçuluk,atçılık,tarih ve aritmetik
Konfiçyus insanın en büyük niteliğinin iyilikseverlik olduğunu ve asıl gerçeğin de insanın kendi hatalarını da bilmesi olduğunu öğretti.Halkın iyi örnekler vererek yüceltileceğini söyledi ve bu öğretisinide zamanın hükümdarlarına yöneltdi. Halkın refahının ,imparatorların davranışlarının iyi olduğuna inanırdı.Konfiçyus felsefesinde dünyanın ötesine,atalara ve büyük adamlara tapmak fikri vardır.Fakat Konfiçyus dua önermez her insanın kendi kaderini tayin etmesini ister.
Konfiçyus anladığımız tarzda bir din getirmemiştir.Bu daha çok bir dinsel felsefe ve sosyal davranış kuralları olarak yorumlanabilir.Bir kurum değildir,ibadet yerleri ve din adamları yoktur.Bu felsefe yüzyıllar boyu özellikle eğitim üzerine çok etkili oldu.19. Yüzyılın başlarında bu felsefenen bir devlet dini olmasına çalışıldı fakat bir sonuca varılamadı.Yayıldığı alan olan Çin’de kominizmin baskısına rağmen Konfiçyus felsefesi hala etkisini sürdürmektedir.