Lütfen İncil ler hakkında da bilgi edinin

Katolik

Ortodoks

Protestan

Hristiyanlık

Hristiyanlık adını ,bakire Meryem’in oğlu Hristo (Hazreti İsa)’dan alır.Hazreti Meryem’in nişanlısı Nazaretli Yusuf’un Davud peygamberin 27. göbekten torunu olduğuna inanılır. Hazreti İsa’nın M.Ö. 4. Yüzyılda Beytullahim’de dünyaya geldiği şim ileri sürülüyor.Şimdiye kadar bilinen tarihinin 6. Yüzyılda Dionysius Exiguus adında bir rahibin Hristiyanlığın başlangıcını hesaplarken yaptığı bir hata sonucu olduğu söylenir.
Hristiyanlığın prensipleri M.S. 350 yılında Aramice yazılmış ilk İncil’de belirtilmiştir. Hz.İsa’nın ,Tiberius’un Roma İmparatoru olduğu devirde,Filistin’deki Vali Pontius Platus’un emri ile M.S. 29 Yılında çarmıha gerdirildiğine inanılır.Katolikler bu tarihin 7 Nisan 30 olduğunu ileri sürerler.Hz.İsa’nın ilk emri Allah’a inanmak ve onu sevmekti.İkinci emride komşuyu sevmek ti.Fakat bu sevginin yanlız görünüşte kalmamasını isterdi.Kin beslemek ve zina Hareti İsa’nın koyduğu yasaklardandır.Bencil olmamakta Hristiyanlığın öğretilerindendir.Hz.İsa ölümünden önce kendisine 12 mürid seçti.Daha sonraki yıllarda Hristiyanlık mezheplere ayrıldı.