Hindıizm veya Sanatan = Dharma (Eski Yaşam Tarzı)  vaya Arya-Dharma (Ayran Yaşam Tarzı) nasıl doğmuştur daha bilinmemektedir.Eski Ganj ve Indus uygarlıklarının (MÖ.3500) bazı katkıları olduğu sanılıyor.Bütün Hinduların ortak inançları pek yok gibidir.Hindıizm çeşitli biçimler alır.Hindulardaki kast sistemi aslında bir iş bölümü olarak ortaya çıktı sonra , ülkeye Hintli olmayan ların egemenliği sırasında ,katı kurallar halini aldı.Veda denen ilahi ve kutsal bilgiler Risi ve Muni denen bilginler tarafından Mantra (Sanskrit dizeler) şeklinde halka aktarılır.
Brahma ,Visnu ve Siva yaradılış ,varoluş ve yok oluşu temsil eder.İnsanlar isteklerine göre ya Nirakar(Ruh),ya Sakar (Beden) ile birleşebilir.İnsanlar Bhakti (Bağlılık) veya Gyan (Bilgi) yolunu yada her ikisini izleyebilir. Gelecek hayatta insanın durumu Karma (Dünya yaşamındaki hareketler) ile tayin edilir.Karma iyi ise insan Tanrı ve Moksa’ya (Hürriyet) kavuşur.Bir hürriyet doğum ve ölüm döngüsünden kurtulma demektir.
Karma iyi değilse bu döngü sürer gider.Hindıizm  organize bir din değildir.Herkes insanlık kurallarına uymak kaydı ile istediği felsefeye bağlanabilir.Kuralların en önemlisi eski bir Sanskrit yazısında denildiği gibi “BÜTÜN DÜNYA TEK BİR AİLEDİR” .Hindıizm  ve bugünkü Hindu toplumunun problemleri tamamen birbirlerinden ayrıdırlar.Gandhi’nin şiddete karşı olmasıda Hindu felsefesinden esinlenmiştir.Genelde Hindu felsefesi yine bir sanskrit yazıda dendiği gibi özetlenebilir “İNSAN HAREKETLERİNİ KONTROL EDEBİLİR,FAKAT SONUÇLARINI EDEMEZ” Hindıizm  konusunda bugün dünyada ,özellikle Avrupa ve Amerikada artan bir ilgi duyuluyor.